Jag är socionom/leg.psykoterapeut med familjeterapi inriktning.
Jag har min grundsyn i ett systemiskt/språksystemiskt tänkande som jag blandar med olika andra teorier som kognitiva-, anknytnings-, mentalisering-, psykodynamisk-, affektteori mfl.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags svårigheter. De senast 20 åren har jag bl.a arbetat med barn och föräldrar inom barnpsykiatrin och som familjerådgivare i över 25 år. 

När jag arbetar är nyfikenhet, öppenhet och icke värderande mina ledstjärnor. Jag tror att människor kan hitta egna lösningar på sina svårigheter när man med hjälp av mig och mina frågor får söka sig fram till olika sätt att förstå sig själv/själva och tänka kring olika möjliga lösningar.
Jag arbetar så att var och en får möjlighet att i lugn och ro berätta sin version medan den andre får lyssna. För att därefter få kommentera och ge sin version. Just skillnaden i de olika berättelserna blir en ny möjlighet att förstå och öppna för nya berättelser i ett sammanhang utan dömande och värderande med min hjälp. Tillsammans skapar vi ett nyfiket utforskande samtal där alla upptäcker nya möjligheter till lösningar på situationen. Jag bidrar med frågor som kanske inte har ställts på länge, eller ens någon gång tidigare och som parterna undvikit. Parsamtalet hjälper er att föra processen i relationen framåt för att hitta en gemensam väg om och hur ni vill fortsätta eller för den del även avsluta er relation, om det är ett avslut som önskas.

Det finns inga givna eller förutbestämda svar, utan resultatet av parsamtalet beror helt på vilken önskan och motivation bägge parter har för att kunna möta den andre på ett ömsesidigt plan

Ett parsamtal är 90 minuter och kostar 1100 kr.