Du är välkommen boka en tid oavsett vilket samtalsfokus du önskar. Vår kontakt inleds med en bedömning av dina besvär och ett förslag på hur du kan gå vidare, där psykoterapi kan vara en väg. Ibland händer det att man kommer man fram till att inte inleda en psykoterapeutisk behandling av olika anledningar. Några vanliga anledningar till att man söker psykolog kan vara: upplevelse av att inte kunna hantera stress, svårigheter att sova, oro och ångest, känsla av nedstämdhet eller depression, skuld- eller skamkänslor, när man hamnat i en kris utlöst av en yttre händelse eller som är kopplad till vuxenblivande, föräldraskap, separation, arbetslöshet eller andra livsomständigheter och som man känner att man har svårt att ta sig genom på egen hand,  problem i nära relationer, svårigheter att organisera, prioritera eller benägenhet att skjuta upp saker på ett sätt som skapar problem.  

Ibland kan en människa må så dåligt att man inte ser någon annan råd än att skada sig själv. Om du har skadat dig själv eller har funderingar på att göra det eller har tankar på att du inte orkar leva mer är det viktigt att du tar kontakt med psykiatrin på din ort för att få den hjälp du behöver. Samma sak om du är under 18 år, ta då kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Var rädd om dig, ditt liv är värdefullt! 

Jag vill att det ska vara enkelt för dig som söker hjälp att få kontakt med psykolog för att det är ett viktigt steg till att må bättre och kunna ta sig vidare i livet. Jag jobbar med att hjälpa dig förbättra din psykiska hälsa genom att utveckla dina egna verktyg, hanteringsstrategier och inneboende resurser på dina egna villkor. Jag använder mig av evidensbaserade metoder samtidigt som jag drar nytta av en lång praktisk erfarenhet inom psykologyrket. Jag anser att det är viktigt att en behandling anpassas efter varje klients behov och förutsättningar. Jag tror på att en viktig ingrediens i varje behandling är att utveckla egenmakt, stärka friskfaktorer och motståndskraft. 

Som psykolog kan jag även vara behjälplig när du behöver reda i ett dilemma, privat eller på jobbet, som kollega eller som chef. Du kan också få hjälp att ta dig an en utmaning eller fatta ett beslut. 
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med i klienter i min roll som psykolog, med hög grad av professionalitet och med goda resultat.