Legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med individer och grupper, med bl a erfarenhet från psykiatrisk öppenvård, företagshälsovård och rehab. 
Jag har varit verksam som privatpraktiserande psykolog sedan 2001 och arbetat med problemområden så som ångest/oro, depression, sömnproblematik, stress/utmattning, sorgebearbetning, relationsproblematik, samt samtal med fokus på existentiella frågeställningar och stödsamtal. 
Arbetssätt och behandlingsmetoder som jag använder tar utgångspunkt i KBT/ACT med vikt på mindfulness/medveten närvaro och självmedkänsla. Mål och metod anpassas utifrån problem och behov i samarbete med respektive klient. OBS! Finns möjlighet att ta hänsyn till betalningsförmåga.