I företaget Åhs-Forslund Psykologpraktik AB arbetar Annika Åhs Forslund och Bengt Åke Forslund. Vi är båda legitimerade psykologer och har lång erfarenhet av arbete med såväl barn, ungdomar som vuxna, från bland annat barn- och mödrahälsovård, skola, habilitering och rehabilitering, vårdcentral och företagshälsovård.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden; Rådgivning, stödjande samtal och psykoterapi, samt handledning och konsultation.

Företaget är medlem i psykologföretagarna och följer deras kvalitetsstandard. Vi åtar oss uppdrag i Härnösand och Uppsala.

Jag (Annika Ås Forslund) arbetar med psykisk ohälsa i form av lättare till medelsvåra depressioner, ångest eller oro, stress och utmattning, samt sömnproblem. Jag arbetar också med relations- eller familjerelaterade problem samt med traumabehandling. Ytterligare syfte med samtal kan vara en önskan om personlig utveckling och ökad självkännedom.

Mina arbetsformer är stödjande samtal, bedömningssamtal, rådgivning samt psykoterapier. Jag använder mig i mitt arbete av terapeutiska verktyg och tekniker från såväl psykodynamisk teori (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and committment therapy (ACT) och i traumaarbete av EMDR och NET.