Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Gick min utbildning på Stockholms universitet och blev klar 2010. Min grundutbildning är leg. arbetsterapeut och jag är även fil.mag. musikterapeut. Har kompletterat min utbildning ytterligare och är även certifierad symboldramaterapeut och har en ettårig utbildning i KBT samt är mindfulnessinstruktör. Jag försöker anpassa metod efter behov och önskemål hos den som söker psykoterapi.
Är verksam i centrala Uppsala samt i centrala Knivsta.
Har erfarenhet från psykiatri, primärvård och habilitering.