Legitimerad psykolog sedan 2006.
Metodinriktning: Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Utbildar även inom KBT.
Många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom vuxenpsykiatri och primärvård.
Egen terapimottagning sedan fem år tillbaka. 
Spetskompetens inom Depression-, ångest- och stressbehandling.