Hej!

Jag arbetar som legitimerad psykolog och bedriver samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi- KBT. Jag startade psykologmottagningen Göteborgs KBT-praktik 2012 och har vid sidan av arbetet på  mottagningen även arbetat inom primärvård och specialistpsykiatri samt inom företagshälsovård, både offentligt och privat. 

Jag har särskild vidareutbildning i traumafokuserad KBT, Dialektisk beteendeterapi (DBT) och KBT vid ätstörningar (CBT-e) och erbjuder även behandling för övriga problemområden såsom till exempel stress, oro och ångesttillstånd, depression, kris, sömnsvårigheter, relationsproblem, missbruk. 

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller för att ställa frågor kring behandling!