Förutom allmän psykologkompetens avseende ångest och depression, är jag särskilt inriktad på arbete med utmattning och neuropsykiatri, samt även arbetsrelaterad psykisk ohälsa.