Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har samlat ihop erfarenhet från möten med människor inom psykiatri, företagshälsovård, vårdcentral och psykoterapi. Förutom individuella kontakter träffar jag par för parterpi enligt IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy.

 Min egen mottagning startades 2006. Besöksadressen är Wallingatan 37, strax bakom Norra Bantorget.

Jag tycker om och är van vid att möta klienter med problem och frågeställningar av de flesta slag. Det kan handla om rådgivning, stöd eller mer förändrande kontakter. Min utgångspunkt är att försöka möta dig där du är. Kanske har något inträffat i ditt liv som du behöver få brätta om och få stöd i. Livet kan också kännas tungt och trassligt och du behöver hjölp att sortera och få nya infallsvinklar. Andra gånger har du en mer bestämd önskan om förändring på kort eller längre sikt och då arbetar jag med kognitiva- och beteendeterapeutiska tekniker  med inslag av ACT (Acceptance and Commitment Therapy). När det är tydligt att det finns trådar bakåt i din historia tillkommer schematerapeutiska inslag. Ibland räcker det med en kortare kontakt och några gånger behövs en längre resa tillsammans.

Målet med första mötet är att få en bild av vad du behöver stöd kring eller förändring av. Du får gått om tid att berätta om varför du kommit och har du svårt att berätta hjälper jag till med frågor på vägen. Utgångspunkten är att du sitter inne med alla pusselbitar om ditt problem och ditt liv men att jag som utomstående kan vara till hjälp för att få ihop bitarna till en helhet och få syn på mönster. Jag känner mig nöjd om du går ifrån första samtalet med en smula hopp om förbättring och något att tänka vidare på.