Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning med lång erfarenhet och bred kompetens. Mina specialområden är stress, ångest och depressionsproblematik.  Jag erbjuder KBT-terapier för vuxna och jag tar även emot par för behandling.
Mottagningen finns på gågatan i centrala Uppsala, Kungsängsgatan 5A.

Sedan ca 20 år bedriver jag verksamhet som privatpraktiserande psykolog, psykoterapeut. Förutom behandlingsarbete har jag även stor erfarenhet av olika typer av uppdrag inriktade på organisationer och företag. Det handlar då framför allt om chefshandledningar och olika typer av utbildningsinsatser.