Jag är legitimerad psykolog verksam i centrala Göteborg, där jag erbjuder psykoterapi. Har arbetat inom primärvården och inom specialistpsykiatrin för vuxna där jag fortfarande är verksam. I mitt arbete möter jag människor med många olika sorters psykiska problem. Använder metoder som Kognitiv beteende terapi KBT, Interpersonell psykoterapi IPT, och Intensive short term dynamic psychotherapy ISTDP. Går just nu en treårig fördjupningskurs i ISTDP. Utbildningen är en del av min specialistutbildning inom klinisk psykologi. Jag är även vidareutbildad inom IPT samt certifierad mindfulnessinstruktör. Är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och svenska föreningen för ISTDP. Arbetar enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Har tystnadsplikt och är skyldig att föra journal. Under en behandling hos mig omfattas du av en patientförsäkring. 

Det kan finnas många orsaker till varför man vill gå i psykoterapi. Kriser, stress, utmattning, relationsproblem, svårigheter att hantera känslor, svårt att lita på andra, låg självkänsla, depression, oro och ångest är något man kan drabbas av någon gång i livet. Jag arbetar främst utifrån den affektfokuserade (känslofokuserade) metoden ISTDP. Det är en korttidsterapi som har sin utgångspunkt i psykodynamisk teori och anknytningsteori. I det första samtalet får du beskriva dina svårigheter och vi tittar på hur de påverkar din vardag. Vi utforskar hur dina tankar, känslor, strategier och kroppsliga reaktioner bidrar till dina svårigheter och formulerar tillsammans terapins fokus och mål. 

Priser: En session på 60 minuter kostar 1000 kr. Jag tillämpar studentrabatt för studenter med 200 kr per session.

Läs gärna mer på min hemsida: lysanderpsykologi.se