Jag är Legitimerad Psykoterapeut, Handledare och Lärare i Psykoterapi inom den psykoanalytiska och psykodynamiska kunskapstraditionen.
Jag har kompletterande utbildning i Jungiansk psykologi, religionspsykologi och vetenskapsteori.
Jag har lång erfarenhet och arbetar med individualterapi men också  med par, grupper, organisation och ledarstöd och utbildning.