Som psykoterapeut är jag din medvandrare och genuint intresserad av dig. Jag försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar. Jag har en existentiell grundsyn, men använder mig av de metoder som fungerar för dig. Metoderna kan vara hämtade från psykoanalytisk, existentiell, fokuseringsorienterad och/eller kognitiv beteendeterapi. 

Jag har utbildning som leg. psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykolog, certifierad fokuseringsorienterad terapeut. Har lång erfarenhet som lärare i psykologi och arbete med personer som har kroniska sjukdomar, speciellt hörsel- och yrselbesvär. Jag har också lång erfarenhet av meditation och samtal kring andliga frågor.

Mottagning vid Järntorget i Göteborg. 
Läs mera om min verksamhet på min hemsida: www.existera.net.