Förtroendefulla relationer är min specialitet efter 40 år inom yrket. Jag jobbar med psykoterapi och samtalsstöd med fokus på relation och anknytningsskador, krissamtal vid svåra livshändelser, utmattning och traumatisering. Tar också emot par som behöver samtalsstöd.
I mitt arbete har jag fokus på att bemästra svårigheter, lära sig hantera ångest, oro och andra problem. Arbetar aktivt med att lugna ner med hjälp av hypnos och djupavslappning. Arbetar också med bildterapi enskilt och i grupp.
Varje session är 45 min.
Mottagningen finns på Hermelinsgatan 23 A, vid busstationen. Kan också arbeta via Skype.