Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med barn- & ungdomsinriktning. Arbetar sedan 2002 inom barn- & ungdomspsykiatrin, de senare åren på deltid i kombination med eget företag. Jag är utbildad i ett flertal terapiinriktningar där en del bygger på KBT-grund som t ex DBT, ACT el Traumafokuserad-KBT medan andra som t ex IPT el EMDR på en mer dynamisk grund med den terapeutiska processen i fokus.
Jag arbetar integrativt och använder mig av alla terapeutiska redskap jag har tillgång till utifrån den individuella klientens önskemål och behov.