Jag är leg. psykolog och tar emot klienter för individualterapi, parterapi och ledarskapscoaching. Jag driver även, tillsammans med en kollega, CFTinstitutet där vi ger utbildningar och handleder i Compassionfokuserad terapi (CFT) samt ger workshops med Compassion relaterade teman. Då och då utför jag även på konsultuppdrag olika typer av utredningar av psykisk hälsa och utbildningsuppdrag kring psykisk hälsa för företag.

Jag har en psykologexamen från Köpenhamns universitet (är även auktoriserad i Danmark). Jag har grundutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, lösningsfokuserad korttidsterapi, gestaltterapi, schematerapi och emotionsfokuserad parterapi. Jag har utöver detta gått en 1-årig Master-utbildning i Compassionfokuserad terapi från University of Derby, där jag utbildat mig för terapins grundare Paul Gilbert. Utöver det har jag över 250h handledning i Compassionfokuserad terapi från Paul Gilbert, Michelle Cree, Wendy Wood, Russel Kolts och Andrew Rayner.

Tidigare har jag jobbat med organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och skräddarsydda utbildningar för företag. Innan jag utbildade mig till psykolog arbetade jag som kommunikationschef och konsult för EU och i en rad internationella företag, där jag har lett multikulturella grupper och globala kommunikationsprojekt.


Läs mer och boka direkt via www.karensen.com