Hej! 
Jag brukar fråga dig vid första samtalet hur kommer vi att veta att du inte längre har behov av att träffa mig. Om du skulle fråga mig samma sak, skulle jag säga att du ska skratta oftare, andas djupare och tro på dig själv. 
Jag använder verktyg från modern KBT såsom: selfcompassion, ACT, mindfulness.

På mottagningen erbjuds individuell-, par- samt familjeterapi. Jag har ofta workshops, kurser och föreläsningar för personlig utveckling, stress och ångest hantering, mm. Läs gärna mer på www.meditationochterapi.nu.
Mottagningen heter KOM IN och du hittar den på Pumptorget, Kungsgatan 23, 96161, Boden. 
Välkommen!