Elisabeth Serrander är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell terapeut, författare, handledare och lärare i psykoterapi. F.d. ordförande i föreningen SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, föreläser och utbildar samt medverkar i flera existentiella antologier. Erbjuder samtal, psykoterapi, vägledning och coachning beroende på dilemma och skäl till besök. Även utbildad inom EFT, psykodynamisk psykoterapi samt i schematerapi för par.

Jag arbetar integrativt beroende på problematik.

Dilemman kan handla om stress, utbrändhet, depression eller nedstämdhet, svåra beslut, sorgbearbetning, ångest, relationer eller en upplevelse av meningslöshet i tillvaron. 

Varmt välkommen att boka samtal. För mer information besök www.elisabeth-serrander.se och www.exi.nu.