Elisabeth Serrander är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell terapeut, författare, handledare och lärare i psykoterapi. F.d. ordförande i föreningen SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi. Föreläser och utbildar inom det existentiella fältet samt medverkar i flera existentiella antologier. Erbjuder existentiella samtal, terapi, vägledning och coaching beroende på dilemma och skäl till besök. 

För mer information besök www.elisabeth-serrander.se och www.exi.nu.