Jag är leg sjuksköterska och leg psykoterapeut. Jag arbetar främst med barn, ungdomar och unga vuxna. Men även vuxna personer är välkomna. Jag är utbildad inom den psykodynamiska traditionen och mitt specialområde är trauma och problem efter olika potentiellt traumatiserande händelser. Jag har många års erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna som varit med om olika påfrestningar som påverkar dem i det dagliga måendet och i livet.

Jag har en privat mottagning nära Odenplan.