Hej!

Jag heter Karen John Åstrand och har hela min yrkeskarriär arbetat med människors psykiska och fysiska hälsa i olika skeden i livet – som psykoterapeut, kurator, handledare, friskvårdsinstruktör/dansledare, artist och inspiratör.  

Sedan 1997 har jag arbetat kurativt och behandlande - då med ungdomar på behandlingshem och senare som kurator i grundskolan.   

Från 2007 då jag påbörjade min vidareutbildning inom psykoterapi har jag arbetat med behandling av psykisk ohälsa hos vuxna på olika vårdcentraler i Stockholm och inom egen praktik där jag erbjuder samtalsterapi, parsamtal, anhörigstöd och handledning/utbildning av vård - och omsorgspedagoger.  

I grunden har jag en Bachelor i social- omsorgsvetenskap och är Legitimerad psykoterapeut i KBT samt Medicine magister- utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm. 
Min grundläggande psykoterapiutbildning är psykodynamisk/relationell, vilket jag tycker kompletterar de kognitiva metoderna väl.

Min grundläggande arbetsmetod är kognitiv beteendeterapi (KBT), men jag tycker det är viktigt att förstå uppkomsten till hur dysfunktionella tankar och känslor uppstår utifrån tidigt inlärda mönster, varför de första samtalen utgår från anknytnings -  och inlärningsteori. 
När vi har erhållit förståelse/insikt, brukar det vara enklare att börja arbeta med läkning och-/ eller förändring som i KBT ges genom kognitiva och beteendeinriktade övningar som ger nya perspektiv och erfarenheter. 

För att bemöta olika individers behov och med ett holistisk människoperspektiv använder jag ACT, mindfulness, Compassionate Focused Therapy samt psykodynamiska metoder (PDT) - särskilt vid barndoms och/- eller känslomässiga trauman.  

Jag arbetar främst med låg självkänsla, känslomässiga trauman, depression, ångestsyndrom (social ångest, GAD & panikångest).   
Jag behandlar också stress, utmattning och livsstilsproblem samt ger stöd och utbildning till individer med ADHD samt deras familjer.  

Utöver svenska erbjuder jag samtal på engelska, norska och danska.  

Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar 
Karen John Åstrand