Hej!

Jag heter Karen John Åstrand och har hela min yrkeskarriär arbetat med människors psykiska och fysiska hälsa i olika skeden i livet – som psykoterapeut, kurator, handledare, föreläsare & inspiratör.

Från 2007 då jag påbörjade min vidareutbildning inom psykoterapi har jag arbetat med behandling av psykisk ohälsa hos vuxna och par på olika vårdcentraler i Stockholm.

Jag har en Bachelor i social- omsorgsvetenskap och är Legitimerad psykoterapeut i KBT samt Medicine magister- utbildad på Karolinska Institutet.

Min arbetsmetod är kognitiv beteendeterapi (KBT), men för att bemöta individers olika behov använder jag ACT, mindfulness, Compassionate Focused Therapy och psykodynamiska metoder (PDT) som komplement.

Jag tycker det är viktigt att förstå uppkomsten till hur dysfunktionella tankar och känslor uppstår varför de första samtalen utgår från anknytnings -  och inlärningsteori. 
När vi tillsammans erhållit förståelse för hur problemen uppstått påbörjas arbetet med läkning och-/ eller förändring. 
I KBT bearbetas detta genom kognitiva - och beteendeinriktade övningar som ger nya perspektiv och erfarenheter. 

Jag arbetar främst med låg självkänsla och känslomässiga trauman, relationsproblem, medberoende, depression och ångestsyndrom (social ångest, GAD, agorafobi & panikångest), men även stress, utmattning och livsstilsproblem samt ger stöd och utbildning till individer med ADHD och deras familjer.  

Utöver svenska erbjuder jag samtal på engelska, norska och danska.  

Du kan läsa mer om mig och mina tjänster på min hemsida: www.karenjohn.se

Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar 
Karen John Åstrand
Leg. Psykoterapeut, medicine Magister