Jag är leg. psykolog och leg psykoterapeut och har  i många år arbetat med komplex problematik under utmanande behandlingsförhållanden. 
De som söker samtalskontakt med mig är framförallt i behov av att utveckla sig själv och/eller sina relationer och som känner att de har egna resurser men kanske är vilse i hur de ska användas effektivt och funktionellt. 
Att primärt möjliggöra förändring med hjälp av psykologisk och psykoterapeutisk kunskap innan individuella problem utvecklas till psykisk ohälsa eller destruktivitet  är min önskan efter flera år av arbete med klienter som inte som inte fått den möjligheten innan det gått över styr.
Välkomna att höra av Er!