Du som kanske kämpar med depression, ångest eller har svårigheter i relationer kan få hjälp. En tillfällig kris eller spår av gammalt trauma kan ha gjort din situation svår. Ibland kan det bara vara svårt att sätta ord på det som skaver och stör, då kan jag hjälpa till att skapa struktur.
Jag är utbildad i affektfokuserad psykoterapi, APT, som är en integrativ behandlingsmodell, det innebär att jag också arbetar med KBT. Min bas är modern psykodynamisk teori och metod utifrån forskning om affekter och anknytning. Jag har grundutbildning teologie kandidat och har därmed kunskaper i frågor som rör existens, religion och kultur.
Min mottagning finns på Bondegatan 42 i Strängnäs, kort gångavstånd från Resecentrum.