Jag arbetar med psykodynamisk individualpsykoterapi och tar emot vuxna och unga vuxna för psykoterapi på mottagning i centrala Stockholm. Jag är socionom /leg psykoterapeut och handledare och lärarutbildad och tar också handledningsuppdrag då kan jag erbjuda handledning i psykoterapi, individuellt eller i grupp. Även teamhandledning i psykoterapeutiskt och annat arbete kan komma ifråga. 

Du erbjuds att tillsammans med mig som psykoterapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, t.ex. hur dina symptom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter.
Ångest, stress, oro sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det så svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär som t.ex. magkatarr eller huvudvärk. Jag har för vana att ses tre gånger innan vi tillsammans bestämmer hur psykoterapin skall läggas upp. För att sedan se och avgöra hur lång och intensiv psykoterapin bör vara för att du ska få bästa möjliga hjälp. 

Jag har lång erfarenhet av både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Och jag har stor erfarenhet att arbeta med livskriser, depression, utbrändhet, tonårsproblem, övergreppsproblematik, självförtroende – identitetsproblematik, kriser och sorgereaktioner, oro, ångest och separation. 
Det finns fortfarande felaktiga föreställningar om att man måste ha mycket stora problem för att gå i psykoterapi. Så är det inte. Ibland kan det behövas en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskaper om vad som främjar växt och utveckling, även om svårigheterna är begränsade. Psykoterapeuten kan vara en sådan samtalspartner.