Lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Erfarenhet av olika problem och tillstånd. Arbetat mycket med gruppen unga vuxna och med vuxna. Även erfarenhet av arbete med barn. En djup övertygelse om att en god och tillitsfull relation mellan klient och terapeut är av stor vikt för ett gott behandlingsutfall. 
Leg psykolog och leg psykoterapeut. Psykodynamisk grundutbildning, psykoterapeututbildning KBT. Certifierad schematerapeut.