Mitt namn är Maria Bäck, psykolog och psykoterapeut. Jag erbjuder konsultation och psykologisk behandling med modern psykodynamisk inriktning för barn, tonåringar och vuxna.  
Central mottagning i Göteborg. Differentierade taxor. Dag och kvällstider. 

- Psykoterapi.

- Barn och ungdomspsykoterapi

- Psykologisk utredning barn och tonåringar enl socialstyrelsens riktlinjer. 

- Psykologisk utredning vuxna. 

- Traumapsykoterapi 

- Sexologisk konsultation med  individer och par. Välkommen att kontakta mig för ytterligare information. 

Hemsida:  www.tripsykologi.se

Mobil 0738 19 25 66