Jag har kompetens inom KBT/PDT samt familjeterapi. När du söker terapi hos mig börjar vi med gemensamt kartläggning över din problemområden och utformar en behandlingsplan utifrån dina behov. 
Mina specialistområden är: ångest, relationer, depression, stress, sömnsvårigheter, kris och sorg, utmattningssyndrom, livskriser, social fobi, sex och samlevnad, familjeproblem.