Jag är leg. psykoterapeut, min grundutbildning är socionom. Min inriktning är psykodynamisk, relationell. 
Jag har utbildning i EMDR som främst är en traumabehandling, jag har även kortare utbildningar i fokuserad ACT och KBT.

Vi inleder med 1-3 samtal, där vi tillsammans kartlägger dina behov och utifrån detta kommer vi överens om en planering för eventuell fortsatt behandling. Detta kan till exempel innebära en kortare stödkontakt eller en längre psykoterapi. 

För mer information se min hemsida; mwpsykoterapi.webnode.se
Välkommen att höra av dig!