I den terapeutiska behandlingen söker vi tillsammans svar, utforskar och bearbetar känslor, tankar, erfarenheter och relationsmönster. Vi undersöker hur detta samspelar i ditt liv och vad som kan ligga bakom hur du mår och vad du vill och kan förändra för att må bättre.
Det terapeutiska arbetet sker med psykodynamisk utgångspunkt, men jag använder också inslag av kognitiv metod för att arbeta med förändring av tankemönster. Jag arbetar också med avslappningstekniker och hypnos t ex vid stress- och utmattning eller trauma. Jag har haft egen mottagning i mer än 10 år och även arbetat i primärvården. Under många år har jag också arbetat som karriärutvecklare med fokus på övergång mellan högsskola och arbetsliv samt utveckling eller omställning i arbetslivet.
Jag tar emot på Institutet för psykoterapi på Linnégatan centralt i Stockholm. 

Utbildningar
Psykodynamisk psykoterapeut
Orienteringskurs KBT för psykoterapeuter
Klinisk hypnos
Beteendevetare (fil kand psykologi)