Jag har långvarig erfarenhet av psykoterapi erfarenhet av möten med människor både i glädje och under svåra livsomständigheter såsom vid till exempel ångest, oro, trauma, kris, grubblerier, självkritiska tankar, enklare tvång och fobier, känslomässiga problem, upplevelse av ensamhet, sorg depression med självkritiska tankar, utmattning med kroppsliga symtom. 

Jag arbetar utifrån ett känslofokuserat (affektfokuserat) perspektiv vilket bygger på psykodynamisk psykoterapi (PDT) med principer från inlärningspsykologi (KBT). 

Vidareutbildning i systemiskt familjearbete och tar emot för parterapi.                                         

Vad gäller traumabehandling använder jag EMDR som komplement. 
Trauman kan ligga relativt nära eller långt tillbaka i tiden och det kan ge upplevelser som kan fortsätta att störa det dagliga livet med symtom som t ex ångest, nedstämdhet, återupplevande av händelsen i form av mardrömmar eller påträngande minnen, kroppslig anspänning, låg självkänsla och undvikande både av tankar och situationer som förknippas med traumat. Det kan också bidra till att man blir väldigt känslig eller att man stänger av sina känslor. 
Traumabehandling sker ofta med stöd av Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) som är en speciell psykologisk behandlingsmetod. Syftet är att hjälpa klienten att minska de besvär som traumat har gett upphov till och som stör klientens vardagliga liv. Jag har certifiering i EMDR-metoden.