Jag har långvarig erfarenhet av psykoterapi och av möten med människor både i glädje och under svåra livsomständigheter 
som t ex: 

- Känslomässiga problem
- Ångest och oro
- Trauma
- Kriser
- Grubblerier och självkritiska tankar
- Enklare tvång och fobier
- Depression
- Sorg
- Upplevelse av ensamhet 
- Låg självkänsla
- Utmattning med kroppsliga symptom
- Smärta i kroppen
- par med relationsproblem

Jag arbetar utifrån ett känslofokuserat (affektfokuserat) perspektiv vilket bygger på psykodynamisk psykoterapi (PDT) med principer från bl a kognitiv-beteendeterapi (KBT). Jag har vidareutbildning i bl a systemiskt familjearbete och känslofokuserad parterapi (EFT). Jag tar emot par och familjer i kris. Har ni hamnat i negativa samspelsmönster och ser partnern som orsaken till problemen?
jag kan tillsammans med er hjälpa er att förstå varandra och att ni kan skapa en trygg anknytning till varandra.

Vid traumabehandling  använder jag EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som komplement. Jag har certifiering i EMDR-metoden. Trauman kan ligga relativt nära eller långt tillbaka i tiden. De kan ge upphov till symptom som t ex ångest, nedstämdhet, återupplevande av den traumatiska händelsen i mardrömmar eller påträngande minnen (s k flashbacks), spänningar i kroppen, låg självkänsla och undvikande av tankar och situationer som förknippas med traumat. Det kan bidra till att man blir väldigt känslig eller att man stänger av sina känslor. Dessa symptom har ofta en stor negativ inverkan på det dagliga livet, t ex i relationer och i yrkesliv.

Min verksamhet bedriver jag dels centralt i Örebro, mittemot Krämarhuset, dels i Lekebergs kommun. 
Jag tar emot vuxna personer (från 18 år och uppåt) samt par både för rådgivning och psykoterapi.