Jag varit verksam som psykolog i 18 år med egen praktik i 12 år.  Lång och bred erfarenhet av: ätstörningar, utveckla låg självkänsla, utmattningssyndrom, fobier, depressions- och ångestproblematik, fertilitetsproblematik ur ett psykologiskt perspektiv.