Åsa Svensson är socionom/legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT och har 25 års erfarenhet av att arbeta med samtal med såväl ungdomar som vuxna.
Att få vara med i en process där människor får redskap för att kunna leva det liv de vill är en gåva och är det som driver Åsa i hennes arbete. 

Åsa jobbar med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund i sitt arbete tillsammans med dig . KBT bygger på forskning och i samarbete med dig ringar vi in det som är ett hinder. Tillsammans jobbar vi sedan med olika interventioner som syftar till förändring eller acceptans. En viktig del för att det vi jobbar med tillsammans ska få effekt är de hemuppgifter du jobbar med mellan träffarna och vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt.

Åsa har stor erfarenhet av att samarbeta med människor med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar såsom ADHD eller diagnos inom autismspektrum-tillstånd.

Adress: Stationsvägen 5 i Rönninge.