Arbetar med psykodynamiska/psykoanalytiska tankar om vårt själsliga lidanden och att de symtom som framträder kan behöva förstås på ett meningsbärande plan. Symtomet har nått att berätta om oss. Arbetar också med Unified Protokoll UP en metod där reglering av känslolivet/affektlivet är centralt och att vår förmåga att ta hand om och hantera våra känslor är i centrum.