Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1999, 
Jag är utbildad inom klinisk hypnos som jag om så önskas kan använda komplementärt till övrigt psykoterapeutiskt arbete. 
Jag har arbetat mycket med familjeterapi/familjebehandling och kan där önskat vidga psykoterapin till att involvera fler relevanta personer i klientens nätverk.

Hemsida: www.sleipnerterapi.se