Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag är även specialist i klinisk psykologi och är handledare/lärare i KBT. Därutöver är jag utbildad mindfulness instruktör. 
Jag har tidigare arbetat såväl inom psykiatrin som inom företagshälsovården så min kompetens är bred. De vanligaste psykologiska tillstånd som jag arbetat med är  stress, ångest/oro, depression/nedstämdhet, IBS, trauman, samt psykologisk behandling av ADHD och personlighetsstörningar.