Jag använder en unik metod för psykoterapi som är en synergi av kognitivterapi (KBT),  hypnoterapi och mindfulness.
Jag fokuserar på klientens psykologiska svårigheter och försöker förstå deras personliga uppfattningar, värderingar
i förhållande till deras psykosociala sammanhang.  ​Efter ett inledande samtal skräddarsyr jag tillsammans med klienten
ett upplägg enligt behov.