Boel är legitimerad psykolog och arbetar med ACT,  KBT och IBCT. Hon är även utbildad mindfulnessinstruktör. Samtal och behandling kan handla om besvär med stress, utmattning, nedstämdhet och depression, ångest, paniksyndrom, GAD, fobier, sömnproblem och relationsproblem. Samtal kan även ha en mer coachande karaktär med fokus på personlig utveckling, att stärka självkänsla, motivation och prestation på arbetet, i dina relationer eller i din idrott. Gemensamt för alla samtal är att tyngdpunkten ligger på att skapa förändring i en riktning som för dig dit du vill och ger känsla av meningsfullhet. Samtliga terapier och samtal individanpassas och bedrivs på ett avslappnat, inspirerande och medmänskligt sätt. Du är välkommen för individuella samtal, tillsammans med din partner eller annan anhörig. Parsamtal 60 min kostar 1550.