Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Arbetar med nätverk av legitimerade terapeuter med olika inriktning och olika språk enligt nedan.

www.psykoterapiservice.se