Leg. psykolog; Leg. Psykoterapeut. Arbetar med känslobearbetande terapi, hypnos, parsamtal, Gestaltterapi. Mångårig erfarenhet. Specialist i personlighetsdiagnostik. Legitimation i Sverige och Nya Zeeland. Handleder andra Psykoterapeuter. Certifierad som Transpersonell Psykoterapeut vid Eurotas (Europeiska Transpersonella föreningen).