Jag har en fil. kand. i beteendevetenskap och har därefter vidareutbildat mig till leg. psykoterapeut. Min teoretiska grund ligger i det anknytningsbaserade relationella perspektivet. 

Jag arbetar både med individuella terapier och med parterapier. 
Individuella: 45 min/ 900 kr
Parsamtal: 90 min/ 1500 kr

Jag har mottagning på Södermalm samt i Nacka