Jag är utbildad i familjeterapi, KBT och EMDR. Till mig kan du komma om du/ni har bekymmer i er familj, om du kämpar i föräldraskapet eller om du sliter med egna svårigheter såsom oro/ ångest, nedstämdhet eller utmattning. Genom samtal kan du få nya perspektiv och redskap till att må och fungera bättre.