Jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning mot neuropsykologi. Jag har erfarenhet av att arbeta med psykologisk bedömning och behandling, personlighetsutredning, neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning. Jag erbjuder psykologisk behandling på privat mottagning i centrala Göteborg och arbetar även inom psykiatrisk specialistvård. I psykologisk behandling arbetar jag med trauma/PTSD, depression och ångest, stress- och utmattningsrelaterad problematik, kriser och relationsproblem. Jag arbetar utifrån psykodynamisk grund med inslag av KBT och med fokus på affekter, känslor, tankar och relationer.

I psykologisk behandling kan du förstå hur dina svårigheter hänger ihop med känslor och tankar som skapats genom erfarenheter, och tolkningar av dessa, tillsammans med andra människor. Psykologisk behandling kan ge ökad tillit till dig själv och därmed medföra möjlighet för dig att påverka ditt liv i den riktning du vill.