Arbetat som psykolog sedan 2002 inom psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Har under ett antal år arbetat som chef inom kommunal och privat sektor. Specialiserad på stress, kris, ångest och depression.