Hej och välkommen! 

Alla människor upplever med- och motgång i livet. Ofta kan vi bemästra dessa motgångar på egen hand, men ibland behöver vi hjälp och stöd under resans gång. Psykoterapi med en legitimerad psykolog kan vara en väg till förståelse, bearbetning och ett sätt att hitta handlingsvägar framåt i livet. Längden på en psykoterapeutisk kontakt varierar och bestäms i samarbete mellan klient och terapeut.

Jag har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder; Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Traumafokuserad behandling (TF-KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT). Valet av psykoterapeutisk metod avgörs av min klients sökorsak, behov samt det rådande forskningsstödet. Jag har min privata psykologmottagning mitt i centrala Göteborg. Du kan läsa mer om mig och min verksamhet på www.mostafahosseini.se