Jag arbetar både med samtal utifrån psykodynamisk grund och KBT. Använder EMDR vid traumabearbetning om det är lämpligt. Jag arbetar både med kortare och längre terapier beroende på behov och önskemål. Läs mer på min hemsida www.lisbethlindahl.se