Lider du av stress, nedstämdhet eller ångest? Behöver du någon att prata med under en svår och jobbig period i livet? Min privata mottagning är belägen i centrala Göteborg (Norra Liden 9). Jag erbjuder behandling för bland annat fobier, kris/sorg, depression, stress, sömnsvårigheter, panikångest,  generaliserad ångest, hälsoångest, OCD (tvångshandlingar och -tankar), social fobi samt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I mitt arbete utgår jag från den terapiform som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT).  Jag jobbar även som psykolog på en vårdcentral med individualterapi och gruppbehandling. Läs gärna mer om mig på sofiadjerf.se. Välkommen!