Jag har arbetat +45 år med terapi inom såväl psykiatri med barn, ungdomar och vuxna som de senaste 35 åren som privatpraktiserande psykoterapeut. Min grund är det psykodynamiska samtalet, men jag har också utbildat mig till gestaltterapeut, instruktör inom Mindfulness baserad kognitiv terapi samt andra metoder. Jag har också arbetat mycket med kroppsorienterad psykoterapi. 

Sedan 80-talet har jag praktiserat meditation enligt Zen. Den erfarenheten har blivit allt mer viktig då fler allt fler har existentiella funderingar. Under många år har jag arbetat med stöd till personer i ledande befattningar. 
Jag har tidigare haft avtal med Region Skåne, men inte längre. Du kan se mer om mig på www.ifpt.se under ” Vilka vi är”.