Jag är legitimerad psykolog och har god erfarenhet av att arbeta med vuxna personer i alla åldrar. Vid sidan av min privata verksamhet har jag arbetat inom beroendevård, vuxenpsykiatri och geriatrik med psykologisk samtalsbehandling i grupp och individuellt, stöd till anhöriga, utredningar och diagnostisering. 

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund med en relationell inriktning, och KBT-inslag när det blir hjälpsamt. Min ambition är att skapa ett genuint möte där du kan tala så öppet som möjligt utan att känna dig bedömd eller ifrågasatt. Då brukar det bli lättare att på ett nyfiket sätt lära sig mer om sig själv och därigenom också kunna göra förändringar på riktigt.

För mig är det viktigt att just dina behov och önskemål får stå i fokus, att vi arbetar med det du tycker är viktigt. Det kan till exempel vara problem och låsningar i viktiga relationer, kriser, ältande tankar som blir svåra att komma ifrån, missbruksproblematik, sömnsvårigheter, ångest, stress eller nedstämdhet. Det kan också vara en diffus känsla av att inte må bra men inte veta varför. De förändringar vi arbetar mot ska vara något du själv vill, och att jag utifrån min yrkesroll bidrar med nya perspektiv utifrån min kompetens. På så vis kan vi skapa ett meningsfullt samarbete.

Jag erbjuder professionell hjälp i form av psykologisk samtalsbehandling. Det kan ske som individuella samtal, parsamtal eller gruppsamtal/familjesamtal.