Jag är leg. psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi med en vidareutbildning inom trauma. Har lång erfarenhet av samtal med människor som gett mig ovärderlig kunskap om och en ödmjuk inställning till de svårigheter vi alla kan ställas inför under olika faser i livet. Min utgångspunkt som psykoterapeut är individens hela livssituation för att åstadkomma förändringar i beteendemönster och livssammanhang, som frustrerar eller kränker de känslomässiga behoven som är grunden för vårt psykiska välmående.

Jag tar emot på Södermalm, Magnus Ladulåsgatan 33.

Läs gärna mer på min hemsida www.terapihjalpen.se