Jag är legitimerad psykolog och  har mångårig erfarenhet från psykologiskt inriktat behandlingsarbete och är utbildad utifrån en integrativ inriktning. Under utbildningen har vi genomgått en teoretisk del som innefattar olika inriktningar, som KBT (kognitiv beteendeterapi), psykodynamisk, existentiell och kognitiv terapi m.fl. Utbildningen har både innefattat de olika inriktningarna var för sig och hur de kan samverka under en integrativ terapi.
 Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform och har samtal under sekretess med unga, vuxna och par som behöver någon att tala med. Samtalskontakten varar olika länge beroende på behov och önskemål. Du kan välja en kortare kontakt eller en längre och mera regelbunden samtalskontakt/psykoterapi/parterapi.