Trivsam och liten mottagning, utan väntrum. Psykologernas tider är lagda omlott, så du träffar enbart din egen psykolog under besöket på LedarPartner AB. Göteborgs minsta smittrisk? Vi jobbar på att inom kort kunna erbjuda videosamtal.

Jag är både Psykolog och Psykoterapeut med KBT-inriktning, med legitimationer från Socialstyrelsen.
Jag arbetar framförallt med samtal utifrån KBT, och en nyare KBT-gren som kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Samtalen anpassas förstås utifrån dig och dina egna behov och önskemål.
Jag tar emot privatbetalande klienter, men även via de flesta försäkringsbolag.
Läs mer på www.martabergman.com och www.ledarpartner.se