Jag är både Psykolog och Psykoterapeut med KBT-inriktning, med legitimationer från Socialstyrelsen.
Jag arbetar framförallt med behandlingssamtal utifrån klassisk KBT, och en nyare KBT-gren som kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Läs mer på www.martabergman.com och www.ledarpartner.se